Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

HCV w liczbach

1,3 mln

Zgonów spowodowanych wirusowym zapaleniem wątroby w ciągu jednego roku.*

71 mln

Osób, na świecie, zakażonych WZW typu C, Według danych szacunkowych WHO1

150 tys.

Dorosłych osób w Polsce może być zakażonych WZW typu C.2

86%

Osób zakażonych w Polsce nie wie o swojej chorobie, przez co mogą stać się źródłem dalszych zakażeń3

31%

Jest to szacunkowy odsetek osób zakażonych w polsce w latach 2009 – 2018. Do 2030 roku odsetek rozpoznanych zakażeń zwiększy się do 38%.

0,5%

Osób zakażonych HCV w Polsce, w latach 2018-2030 umrze z powodu WZW typu C. Przy obecnej liczbie zakażeń może to stanowić 750 osób rocznie.4

* Dane zebrane przez ekspertów WHO w 2016 roku

 

 

Dane statystyczne i szacunkowe

W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia, na podstawie danych zebranych od ekspertów uznała, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Rocznie, z ich powodu, śmierć ponosi ponad, 1,3 milionów osób na świecie. To więcej niż w przypadku HIV/AIDS, malarii, czy gruźlicy. WZW zostało uznane również za jedno z głównych i najbardziej niebezpiecznych światowych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie jest ok. 71 mln osób zakażonych WZW typu C.1 Według ekspertów, w Polsce WZW typu C może być zakażonych ok. 150 tysięcy dorosłych osób.2 Niestety, aż 86% z nich nie wie o swojej chorobie.3 Oznacza to, że większość osób nieświadomych swojej infekcji może być źródłem dalszych zakażeń.3 Szacuje się, że w latach 2009-2018 rozpoznano około 31% spośród wszystkich osób zakażonych HCV w Polsce, a do roku 2030 odsetek rozpoznanych zakażeń zwiększy się jedynie do 38%. Szacuje się również, że w latach 2018-2030 ok. 0,5% osób zakażonych HCV w Polsce umrze z powodu WZW typu C, co przy obecnej liczbie zakażonych HCV w Polsce może się przełożyć na ok. 750 osób rocznie.4