Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

HCV w liczbach

W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia, na podstawie danych zebranych od ekspertów uznała, że wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Rocznie, z ich powodu, śmierć ponosi ponad, 1,3 milionów osób na świecie. To więcej niż w przyp adku HIV/AIDS, malarii, czy gruźlicy. 

CZYTAJ DALEJ

Czym jest HCV ?

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) występuje najczęściej jako jeden z 6 genotypów. Istnieją jednak doniesienia naukowe mówiące o występowaniu genotypów 7 i 8 HCV.8 Częstość występowania poszczególnych genotypów jest zróżnicowana geograficznie i może się różnić w zależności od regionu świata, czy konkretnego kraju w danym regionie.

CZYTAJ DALEJ

Drogi zakażenia

Do zakażenia może dojść w czasie zabiegów lub innych czynności, w tym medycznych, powodujących uszkodzenie skóry lub błony śluzowej.1 WZW typu C przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią.

CZYTAJ DALEJ

Jak rozpoznać chorobę?

Najczęściej pierwsze oznaki choroby pojawiają się w okresie od 2 tygodni do 6 miesięcy od momentu zakażenia. 
U niektórych osób objawy mogą się pojawić dopiero po 20-30 latach od momentu zakażenia – często, kiedy choroba jest już zaawansowana.

CZYTAJ DALEJ

Profilaktyka

Współczesna medycyna nie ma jeszcze skutecznej szczepionki, zabezpieczającej przed zakażeniem HCV, dlatego ważne jest wczesne wykrycie zakażenia i podjęcie skutecznego leczenia które umożliwia zahamowanie procesu chorobowego i dalsze przenoszenie wirusa na inne osoby.

CZYTAJ DALEJ

Leczenie

W Polsce leczenie WZW typu C jest realizowane zgodnie z programem terapeutycznym finansowanym przez NFZ. Program ten określa kryteria umożliwiające włączenie pacjenta do tego programu, a także jasno definiuje schematy leczenia, jakie można zastosować, by sfinansowano je ze środków publicznych.

CZYTAJ DALEJ

Edukacja

Edukacja i podnoszenie świadomości na temat HCV są fundamentem profilaktyki zakażeń wirusem. Dlatego od lat wspieramy działania organizacji pacjentów w tym zakresie.
Fundacja Gwiazda Nadziei uruchomiła kampanię Eliminujemy HCV w Polsce. To cykl filmów edukacyjnych stworzonych z udziałem kluczowych ekspertów z dziedziny chorób zakaźnych.

CZYTAJ DALEJ