Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

Czym jest HCV?

Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison’s Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.

WZW typu C to zapalenie wątroby wywoływane przez wirusa, który uszkadza jej komórki. Po kilku latach zapalenie wątroby może prowadzić do jej uszkodzenia i chorób takich jak:

zwłóknienie – pierwszy etap powstawania blizn w wątrobie,

marskość – uszkodzenie kolejnych zdrowych komórek wątroby przez przyrost blizn.

Genotypy wirusa HCV

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) występuje najczęściej w postaci jednego z 6 genotypów. Istnieją jednak doniesienia naukowe mówiące o występowaniu genotypów 7 i 8 HCV.8 Częstość występowania poszczególnych genotypów jest zróżnicowana geograficznie i może się różnić w zależności od regionu świata, czy konkretnego kraju w danym regionie. W Polsce najczęściej występują zakażenia genotypem 1, 3 i 4 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV).9

Mimo prowadzenia wieloletnich i zaawansowanych badań, nie udało się wynaleźć skutecznej szczepionki, która chroniłaby społeczeństwo przed tym wirusem, ale WZW typu C jest pierwszą przewlekłą chorobą zakaźną, którą można WYLECZYĆ!