Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

Jak rozpoznać chorobę

Najczęściej pierwsze oznaki choroby pojawiają się w okresie od 2 tygodni do 6 miesięcy od momentu zakażenia. U niektórych osób objawy występują nawet dopiero po 30 latach od momentu zakażenia – często, kiedy choroba jest już zaawansowana.
W grupie osób, które powinny wykonać test w kierunku zakażenie HCV są m.in. osoby, które:
 • mają podwyższoną aktywność aminotransferaz 
 • były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu 
 • otrzymały przetoczenie krwi przed 1992 rokiem 
 • mają postawione podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby 
 • używają teraz lub używały w przeszłości dożylnych środków odurzających 
 • przebywały w placówkach karnych
   

Testowanie w kierunku HCV jest bardzo istotne, za względu na bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg przewlekłego zakażenia u zdecydowanej większości osób zakażonych, przez co choroba potrafi przez wiele lat być w ukryciu niszcząc jednocześnie organizm. U pacjentów, u których występują objawy związane z zakażeniem HCV, są to najczęściej takie dolegliwości jak:

 • skrajne zmęczenie  
 • nudności lub wymioty  
 • utrata apetytu  
 • gorączka  
 • ciemne zabarwienie moczu  
 • bóle stawów lub mięśni 
 • niejasne objawy lub ból w jamie brzusznej bądź na wysokości wątroby  
 • odbarwione stolce  
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)  
 • dolegliwości mentalne i psychiczne.