Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

Profilaktyka

Współczesna medycyna nie ma jeszcze skutecznej odpowiedzi na profilaktykę zakażenia w postaci szczepionki, dlatego jedynie wczesne wykrycie i podjęcie skutecznego leczenia umożliwia zahamowanie procesu chorobowego i dalsze przenoszenie wirusa na inne osoby.

Nie ma możliwości przeniesienia WZW typu C podczas zwykłych czynności, takich jak: trzymanie się za ręce, całowanie, picie z tej samej szklanki bądź kaszel, czy kichanie.


WZW typu C może zostać przeniesione jedynie przez kontakt krwi z krwią, dlatego bardzo ważne, aby na co dzień stosować się do dwóch podstawowych wskazówek:
 • zadbać o to, aby inne osoby nie korzystały z przedmiotów, na których może się znajdować krew, np. : ze wspólnych szczoteczek do zębów, maszynek do golenia, golarek elektrycznych, igieł lub strzykawek,
 • unikać seksu bez zabezpieczenia, podczas którego może dojść do kontaktu krwi z krwią.  

Diagnostyka

Badania w kierunku WZW typu C:
7_3
Badanie przesiewowe (badanie przeciwciał)

Gdy organizm walczy z wirusem w celu jego unieszkodliwienia, układ odpornościowy wytwarza przeciwciała. Ich wykrycie pozwala lekarzom potwierdzić, czy kiedykolwiek był obecny wirus. U 15–25% ludzi wirus sam znika w pierwszym półroczu, dlatego po tym badaniu wykonywane jest badanie PCR (ang. Polymerase Chain Reaction), aby określić czy organizm samoistnie pokonał wirusa, czy jest on nadal obecny i, czy mamy do czynienia z tzw. przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Podstawowym badaniem w diagnostyce HCV jest badanie przeciwciał anty-HCV.

Dzięki badaniom anty-HCV oraz HCV RNA można szybko zdiagnozować WZW typu C i tym samym skutecznie je wyleczyć. Testowanie w kierunku HCV jest obecnie dostępne bezpłatnie w ośrodkach wymienionych w zakładce „Gdzie szukać pomocy”

W przypadku wykrycia przeciwciał anty-HCV, w ramach w/w akcji wykonywane jest również badanie molekularne HCV RNA metodą PCR. Dzięki temu pacjent zostaje objęty bezpłatną, kompleksową diagnostyką zakażenia HCV. Poza wspomnianą powyżej akcją pełna diagnostyka, dostępna bezpłatnie, jest możliwa tylko w poradniach specjalistycznych oraz w ramach akcji przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, u osób z wykrytym zakażeniem HCV, wykonuje się dodatkowe badania, umożliwiające ocenę stanu klinicznego pacjenta oraz uzyskanie informacji niezbędnych dla rozpoczęcia leczenia.
Do badań tych należą m.in.:
7_3
Badanie genotypu
Istnieją różne szczepy WZW typu C, oznaczane najczęściej cyframi od 1 do 6. W Polsce najczęściej występującymi genotypami HCV są genotypy 1, 3 i 4.
7_3
Badania w kierunku uszkodzenia wątroby
 • badanie krwi: ALT, AST
  pomiar aktywności enzymów: wykazują, czy komórki wątroby są uszkodzone
 • fibroscan lub elastografia
  pomiar sprężystości wątroby przy użyciu fal dźwiękowych (badanie jest bezbolesne
 • biopsja:
  pobranie małego fragmentu tkanki wątroby i badanie pod mikroskopem (wymaga hospitalizacji)
WZW typu C jest sprawą całej rodziny

Choroba taka jak przewlekłe zapalenie wątroby typu C dotyka całą rodzinę. Każdy z jej członków powinien w tym czasie wykazać się cierpliwością i wsparciem. Dlatego warto porozmawiać ze swoimi bliskimi na temat choroby: na czym ona polega, jakie są drogi zakażenia (WZW typu C nie przenosi się przez podanie ręki, kaszel, kichanie, dotyk, wspólne naczynia, wodę), jak istotne jest używanie osobnych szczoteczek, golarki i innych przyborów toaletowych ponieważ na nich może znajdować się krew).

Stygmatyzacja

Wiele osób może wstydzić się swojej choroby albo wyczuwać negatywny stosunek innych ludzi wobec zakażonych HCV. Wynika to jednak tylko z niewiedzy na temat wirusa i sposobów jego przenoszenia. W takiej sytuacji warto wyjaśnić, na czym polega choroba, która dzisiaj jest wyleczalna dzięki nowoczesnym terapiom.

Seks

Ryzyko zakażenia przez kontakty seksualne, choć jest niewielkie, jednak istnieje ze względu na możliwość uszkodzenia naskórka lub błony śluzowej. Z tego powodu stosowanie prezerwatywy stanowi profilaktykę przed potencjalnym zakażeniem.

Podróże

Nie ma żadnego powodu, aby rezygnować z podróżowania z powodu WZW typu C. Jeśli jednak jesteś w trakcie leczenia, omów wspólnie z lekarzem możliwości pomocy medycznej w miejscu, do którego się udajesz. W tym celu warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie podróży, których wymagają miejscowe ośrodki medyczne.