Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

Leczenie

Leczenie WZW typu C

Leczenie WZW typu C dla polskich pacjentów jest w pełni refundowane przez NFZ. Stosowane terapie pozwalają pacjentom na normalne funkcjonowanie w trakcie leczenia.

Leczenie przewlekłego WZW typu C
Obecnie, wg najnowszych doniesień naukowych, wprowadzenie leczenia przewlekłego WZW typu C prowadzi do:
 • zahamowania procesu zapalne go związanego z zakażeniem HCV  
 • poprawy funkcjonowania wątroby u zdecydowanej większości pacjentów – szczególnie u tych, którzy rozpoczęli leczenie przed rozwinięciem się marskości wątroby
 • zatrzymanie lub cofnięcie się zmian histologicznych 
 • ograniczenie ryzyka rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego 
 • wyeliminowanie potencjalnych źródeł nowych zakażeń.

Jak przebiega proces leczenia w Polsce?

W Polsce leczenie WZW typu C jest realizowane zgodnie z programem terapeutycznym finansowanym przez NFZ. Program ten określa kryteria umożliwiające włączenie pacjenta do tego programu, a także jasno definiuje schematy leczenia, jakie można zastosować, by sfinansowano je ze środków publicznych.

Od 1 lipca 2015 roku refundację uzyskała pierwsza terapia bezinterferonowa. Z biegiem lat polscy pacjenci otrzymali jeszcze szerszy dostęp do leczenia. Od lipca 2018 roku polscy pacjenci uzyskali dostęp do terapii umożliwiających leczenie wszystkich genotypów HCV, dzięki czemu możliwe stało się leczenie bezinterferonowe również pacjentów zakażonych genotypem 3 HCV, którzy do tej pory często byli leczeni z użyciem interferonu.

Dzisiaj wszyscy pacjenci zakażeni HCV w Polsce, niezależnie od genotypu HCV, mają zapewniony dostęp do bezpłatnych terapii bezinterferonowych. Dodatkowo leczenie może się rozpocząć szybko, bez oczekiwania w kolejce. Najbliższe dostępne terminy można sprawdzić na stronie NFZ: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Dzięki temu, że znacznie poszerzyły się zasady kwalifikacji do terapii, możliwe stało się skuteczne leczenie pacjentów już we wczesnych etapach choroby. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wyleczenie choroby we wczesnym stadium daje realną szansę na zatrzymanie procesu włóknienia wątroby, a w niektórych przypadkach – na proces cofania się.

Jak wygląda leczenie?
Na wybór terapii optymalnej dla konkretnego pacjenta mają m.in. wpływ następujące czynniki:
 • stopień uszkodzenia wątroby 
(stadium zwłóknienia: F0–F4)  
 • rozległość objawów   
 • choroby metaboliczne 
(np. cukrzyca)   
 • obecność innych zakażeń 
(np. wstrząs lub sepsa)   
 • genotyp HCV.
Na proces terapeutyczny związany z leczeniem WZW typu C składają się dwa etapy:
 • Okres przyjmowania leków przeciwwirusowych 
 • Okres oceny efektu terapeutycznego uzyskanego w czasie przyjmowania leków, który kończy się oceną tzw. SVR (trwałej odpowiedzi wirusologicznej) wykonywaną w 12-tym tygodniu po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Korzyści wynikające z wyleczenia zakażenia HCV


  Choroba wątroby

 • stopień uszkodzenia wątroby 
(stadium zwłóknienia: F0–F4)
 • rozległość objawów
 • choroby metaboliczne 
(np. cukrzyca) 
 • obecność innych zakażeń 
(np. wstrząs lub sepsa) 
 • genotyp HCV.

   


   Przeżycie / inne

 • Zmniejszone ryzyko zgonu spowodowanego chorobą wątroby w kontekście marskości wątroby, HCC, współzakażenia HIV / WZW C i przeszczepu
 • Wyleczenie i poprawa w zakresie powiązanych schorzeń (np. krioglobulinemia, zapalenie naczyń OUN, polineuropatia)


Przenoszenie

 • Brak ryzyka przenoszenia drogą płciową lub w okresie okołoporodowym
 • Brak przenoszenia na inne osoby (osoby przyjmujące narkotyki dożylne), korzyść dla zdrowia publicznego

  Dobrostan

 • Poprawa jakości życia
 • Ograniczony wpływ psychologiczny 
 • Zmniejszona stygmatyzacja w kontekście osobistym, rodzinnym i społecznym

   


Wyjaśnienia skrótów:

OUN – Ośrodkowy Układ Nerwowy
HCC – Rak wątrobowokomórkowy
WZW C – Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C
HIV – Ludzki wirus niedoboru odporności