Polityka prywatności

Slider
OŚWIADCZENIE ABBVIE DOT. PRYWATNOŚCI ONLINE

Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2018 r.

Niniejsze Oświadczenie dot. prywatności online („Oświadczenie dot. prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden („AbbVie”) przetwarza dane osobowe zbierane oraz otrzymywane od użytkowników w formularzach, na stronach internetowych, na stronach mobilnych, w aplikacjach mobilnych i innymi kanałami online i offline, a także w produktach i usługach kontrolowanych przez AbbVie, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia dot. prywatności (wspólnie zwanych „Usługami AbbVie”).

PODSUMOWANIE

To podsumowanie przedstawia krótkie omówienie naszego Oświadczenia dot. prywatności. Prosimy o przeczytanie całości Oświadczenia dot. prywatności poniżej celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Informacje, które zbieramy

Za pośrednictwem swoich Usług AbbVie zbiera następujące typy informacji:

  • Informacje podawane przez użytkownika. Dane osobowe podawane przy rejestracji w naszych produktach i usługach, odpowiedziach w kwestionariuszach i ankietach, a także podczas kontaktów z obsługą klienta AbbVie.
  • Informacje zbierane automatycznie. Podczas korzystania przez Państwa z Usług AbbVie adres IP oraz informacje niepozwalające na identyfikację, dotyczące sposobów korzystania z naszych usług, mogą być zbierane automatycznie za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Możliwe jest ustawienie Państwa przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Pliki te pozwalają jednak na korzystanie z niektórych kluczowych funkcji strony, które po ich zablokowaniu mogą nie działać.
  • Informacje zbierane z innych źródeł. Możemy łączyć informacje na Państwa temat pozyskane z Usług AbbVie z informacjami zebranymi offline lub od podmiotów zewnętrznych.

Jak wykorzystujemy Państwa dane

Zebrane informacje AbbVie wykorzystuje w różnych celach, głównie:

  • Do dostarczania Państwu programów i usług AbbVie, o które Państwo proszą.
  • Do dostosowywania i poprawiania Państwa doświadczeń w Usługach AbbVie.
  • Do ogólnego usprawniania produktów i Usług AbbVie oraz w innych wewnętrznych celach biznesowych.

Kiedy udostępniamy Państwa dane

AbbVie nie sprzedaje ani nie ujawnia Państwa danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim bez Państwa zgody, oprócz:

  • Podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich świadczących usługi i dostarczających informacje na naszych stronach, w tym treści marketingowe i reklamowe online, a także jako wsparcie naszych działań biznesowych. Wymagamy od takich stron trzecich, aby przetwarzały dane osobowe zgodnie z obowiązującymi zapisami umownymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa oraz z niniejszym Oświadczeniem dot. prywatności.
  • Innych firm w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem naszych linii produkcyjnych lub wydziałów, w tym usług świadczonych w co najmniej jednej z Usług AbbVie.
  • Organów nadzorczych oraz w inny sposób konieczny, aby AbbVie mogła zachować zgodność z obowiązkiem lub wnioskiem prawnym.

Państwa wybory dotyczące prywatności

Jeśli mają Państwo pytania na temat tego Oświadczenia dot. prywatności lub Danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, mogą się Państwo z nami kontaktować w dowolnym momencie. Prosimy o przesyłanie swoich zapytań na temat prywatności pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacyoffice@abbvie.com, podając w tytule: Privacy Inquiry. Mogą też Państwo przesłać tradycyjny list na adres AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Niemcy (do wiadomości: EU DPO).

Bezpieczeństwo

AbbVie utrzymuje odpowiednie środki kontroli oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, ale gdy udostępniają Państwo dane osobowe online, zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do nich mogą uzyskać nieuprawnione osoby trzecie.

Dostęp do naszych stron na całym świecie

Korzystając z tego serwisu, zgadzają się Państwo na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o Państwu w Stanach Zjednoczonych i dowolnym kraju, do którego możemy przekazywać Państwa dane w trakcie naszej działalności biznesowej. Przesyłanie danych osobowych pomiędzy AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG a jej spółką nadrzędną AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz innymi podmiotami stowarzyszonymi AbbVie regulowane jest przez Umowę o przesyłaniu danych zawartą pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi, która oparta jest na przykładowej umowie UE dot. przesyłania danych do administratorów.

Zmiany w naszym Oświadczeniu dot. prywatności

Należy regularnie sprawdzać niniejsze Oświadczenie dot. prywatności, ponieważ możemy zmieniać lub aktualizować jego części od czasu do czasu, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów zgody. Wszelkie zmiany będą bezzwłocznie publikowane na tej stronie, a na górze tej strony zamieszczona będzie nowa data wejścia w życie.