Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Gdzie szukać pomocy

Slider

Infolinia

Infolinia dla pacjentów zakażonych HCV

Od 1 lutego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym “Podwale Siedem” rozpoczęło prowadzenie infolinii dedykowanej osobom, u których zdiagnozowano zakażenie HCV, lub poszukują informacji na temat zakażenia HCV.


Informacja o zdiagnozowaniu zakażenia HCV, często wywołuje obawę dotyczącą zdrowia i przyszłości zarówno u osób zakażonych, jak i ich bliskich. Z myślą właśnie o takich pacjentach, Stowarzyszenie „Podwale Siedem” uruchomiło pierwszą w Polsce bezpłatną infolinię dla pacjentów poszukujących pomocy.

Informacje uzyskane za pośrednictwem infolinii, przede wszystkim, dostarczą odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące samego zakażenia oraz przeprowadzą pacjenta przez dalsze kroki związane z procedurą diagnostyczną, jak również pomogą znaleźć najbliższą poradnię, w której można rozpocząć leczenie najszybciej, jak to możliwe.

Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 669 050 521* od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00- 20:00.

Konsultanci Stowarzyszenia udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące zakażenia HCV m.in. pomogą przeprowadzić pacjenta przez dalszą procedurę diagnostyczną oraz znaleźć najbliższą, funkcjonującą poradnię, w której pacjent najszybciej będzie mógł rozpocząć leczenie. Dotychczas Stowarzyszenie „Podwale Siedem” głównie koncentrowało się na pomocy pacjentom dotkniętym wirusem HIV, ale biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zagrożenia epidemiologicznego, jakim jest HCV, postanowiliśmy podjąć się prowadzenia Infolinii. Jestem przekonany, że będzie ona bardzo pomocnym narzędziem dla pacjentów – mówi Prezes Stowarzyszenia Jacek Gąsiorowski.

Projekt infolinii prowadzony jest przy wsparciu firmy AbbVie Polska

Infolinia dla pacjentów z HCV Stowarzyszenia „Podwale Siedem”
669 050 521*
poniedziałek- piątek 16-20

*koszt połączenie wg taryfy operatora.


PL-VHCV-210008