Kompendium wiedzy

Slider

Choroby wątroby

7_3
Niewydolność wątroby:
To stan, w którym wątroba jest częściowo lub całkowicie niezdolna do skutecznego funkcjonowania, tj. syntezy, metabolizmu, magazynowania, filtracji i wielu innych czynności. Niewydolność wątroby dzieli się na przewlekłą i ostrą.
7_3
Ostra niewydolność wątroby:
To potencjalnie odwracalna, nagła, trwała i postępująca dysfunkcja wątroby (bez wcześniej zdiagnozowanej choroby wątroby), charakteryzująca się wystąpieniem encefalopatii wątrobowej w ciągu 4–26 tygodni od uszkodzenia wątroby i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.
7_3
Przewlekła niewydolność wątroby:
to trwała i postępująca dysfunkcja, która jest konsekwencją choroby przewlekłej. Stan ten charakteryzuje się wystąpieniem encefalopatii wątrobowej (zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, które są skutkiem działania toksyn, pojawiających się w organizmie w związku z uszkodzeniem wątroby) i osoczowych zaburzeń krzepnięcia. Tę grupę obejmuje przede wszystkim marskość wątroby, a także przewlekle przetrwałe zapalenie wątroby, przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby, toczniopodobne zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby nieokreślone.
Niewydolność wątroby – przyczyny
7_3
Przewlekła niewydolność wątroby:
  • przewlekłe nadużywanie alkoholu  
  • niewłaściwe odżywianie  
  • przebycie wirusowych zapaleń wątroby (wirusem HBV, HCV lub innymi wirusami powodującymi zapalenie wątroby)  
  • nowotwory wątroby.  
7_3
Ostra niewydolność wątroby:
  • zatrucie lekami (paracetamolem lub innymi lekami hepatotoksycznymi),  
  • zatrucie toksynami (najczęściej toksyną muchomora sromotnikowego),  
  • piorunujące WZW typu B,  
  • zakrzepica żył wątrobowych,  
  • inne choroby wątroby (np. przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie wątroby, choroba Wilsona),  
  • inne choroby ogólnoustrojowe (np. wstrząs lub sepsa).  
Niewydolność wątroby – objawy
Przewlekła niewydolność wątroby może przebiegać bezobjawowo. Dopiero przy uszkodzeniu większości tego narządu pojawiają się objawy niewydolności.
Wodobrzusze
czyli obecność płynu w jamie brzusznej, zwykle świadczy o dużym stopniu zaawansowania niewydolności wątroby.
Objawy ostrej niewydolności są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w zaawansowanym stadium przewlekłej postaci choroby. Dodatkowo występują:
Zaburzenia świadomości

kontakt z chorym jest niemożliwy. Objawy te pojawiają się w ciągu 4–26 tygodni od uszkodzenia wątroby.

Niekiedy choroby wątroby przebiegają bezobjawowo. Również wyniki badań biochemicznych mogą być prawidłowe – mimo postępującego procesu chorobowego. W konsekwencji, aby wykryć chorobę wątroby, często niezbędne jest wielokrotne powtarzanie specjalistycznych badań.