Ref
Zamknij 1. Crowley D, i in., Harm Reduction Journal (2018) 15:62; https://doi.org/10.1186/s12954-018-0269-z
2. Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV; Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69. doi: 10.31350/zakażenia/2019/2/Z2019014.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R. „Perspektywy eliminacji wirusa zapalenia wątroby typu C w Polsce”, i in. HEPATOLOGIA 2019; 19: 1–5
5. Dienstag JL. Acute viral hepatitis. W: Harrison's Principles of Internal Medicine. Wyd. 18. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.; 2012:2537–2557.
6. Koh Ch, i in.. rozdział Hepatitis C virus w Clinical Virology. Wyd. 4. Washington, DC: ASM Press; 2016:1313–1345.
7. Houghton M. J Hepatol 2009; 51:939–948.
8. Hedskog C, i in. Identification of Novel HCV Genotype and Subtypes in Patients Treated with Sofosbuvir Based Regimens, Hepatology, 2017;66(1) (Suppl):121A
9. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2: 144-148

Co warto wiedzieć...

Slider

Edukacja

Edukacja i podnoszenie świadomości na temat HCV są fundamentem profilaktyki zakażeń wirusem. Dlatego od lat wspieramy działania organizacji pacjentów w tym zakresie.

Fundacja Gwiazda Nadziei uruchomiła kampanię Eliminujemy HCV w Polsce.
To cykl filmów edukacyjnych stworzonych z udziałem kluczowych ekspertów z dziedziny chorób zakaźnych.

Do projektu zostali zaproszeni:
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie
  • dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – Kierownik Katedry i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
  • dr hab. Robert Flisiak – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

I część: Diagnostyka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie
wyjaśnia na czym polega diagnostyka w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typu C), jak również kto powinien wykonać test anty-HCV oraz kto jest w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia HCV.

II część: Objawy
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – Kierownik Katedry i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii ze Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
wyjaśnia, jakie są objawy zakażenia HCV,  jak przebiega choroba oraz jakie są jej następstwa.

III Część: Leczenie
prof. dr hab. Robert Flisiak Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
przedstawia aktualne możliwości terapeutyczne dostępne dla pacjentów w Polsce, jak również czy i kiedy jest szansa na eliminację HCV z naszego społeczeństwa.


PL-VHCV-210025